Kapitan Shagir

Jako dowódca Gwardii Królewskiej, Shagir jest jednym z najbardziej lojalnych sług królewskiej pary. Jego doświadczenia podczas „Niepokojów” uczyniły go podejrzliwym wobec ludzi, co wywołuje niechęć, z jaką toleruje obecność Bohatera u boku Dar Phy. Jednakże wobec rozkazu współpracy z nim, jaki wydała para królewska, będzie wykonywać dalej swoje obowiązki z tą samą niekwestionowaną lojalnością, jaką zawsze wykazywał.
© Copyright 1998 - 2020 by AC Enterprises eK.Published by TopWare Interactive. All rights reserved.
Imprint | Privacy Policy